Menu Przedmiotowe
Programy
www.czarnocin.bipst.pl / SPORT
  Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2015 roku.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Wójta Gminy Czarnocin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2015 roku (2722 KB)

  Zarządzenie Wójta Gminy Czarnocin w sprawie powołania Komisji Konkursowej (1615 KB)

  Wzór oferty (91 KB)

  Wyniki konkursu (483 KB)

  Dodany 2015-01-23 13:12:44 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 1774
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-19 11:12:50               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-01-23 13:13:25
  Uchwała Rady Gminy Czarnocin w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z OPP na 2015 rokWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała nr XXX/209/2014 z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok (2973 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-23 13:04:33 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 1771
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-23 13:04:33               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-23 13:05:01
  Ogłoszenie o konsultacjach społecznychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZARZĄDZENIE NR 41/2014 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 18 września 2014 r. w sprawie, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy Czarnocin z tymi radami, organizacjami i podmiotami w 2015 r. (931 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-23 12:18:51 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 1993
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-23 12:18:51               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-23 12:19:11
  Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w Gminie CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wyniki otwartego konkursu ofert (1207 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-02-14 08:47:15 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 2358
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-14 08:47:15               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-14 08:47:22
  Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2014 roku.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZARZĄDZENIE NR 2/2014 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2014 roku. (105 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (73 KB)

  Dodany 2014-01-15 12:12:21 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 2418
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-15 12:12:36               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-15 12:12:44
  Ogłoszenie o konsultacjach społecznychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZARZĄDZENIE NR 40/2013 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 19 września 2013 r. w sprawie, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy Czarnocin z tymi radami, organizacjami i podmiotami w 2014 r. (1737 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-20 14:13:39 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 2525
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-20 14:13:39               Historia zmian
  Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2013 roku.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZARZĄDZENIE NR 3/2013 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2013 roku. (3841 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 4/2013 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywanie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (2761 KB)

  WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (91 KB)

  WÓJT GMINY CZARNOCIN INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w gminie Czarnocin. (47 KB)

  Dodany 2013-01-16 13:00:58 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 2760
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-06 10:43:25               Historia zmian [2]
  Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr XV/99/2012 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XV/99/2012 RADY GMINY CZARNOCIN z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" (228 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-23 10:16:24 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 2785
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-23 10:16:24               Historia zmian
  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi w roku 2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 (1231 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-06 12:40:58 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 2878
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-06 12:40:58               Historia zmian
  Ogłoszenie o konsultacjach społecznychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZARZĄDZENIE NR 27/2012 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 17 września 2012 r. w sprawie, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy Czarnocin z tymi radami, organizacjami i podmiotami w 2013 r. (1564 KB)

  Dodany 2012-09-18 10:22:02 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 2893
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-18 11:07:08               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZARZĄDZENIE NR 2/2012 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2012 roku. (3679 KB)

  WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (107 KB)

  WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego (86 KB)

  Wyniki konkursu (35 KB)

  Dodany 2012-01-16 10:13:14 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3062
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-09 08:03:36               Historia zmian [1]
  Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr IX/56/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr IX/56/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku (60 KB)

  ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZARNOCIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012. (77 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-09 09:34:14 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3046
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-09 09:34:14               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (607 KB)

  Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Czarnocin w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy Gminy Czarnocin z tymi radami, organizacjami i podmiotami w 2012 r. (746 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-28 13:36:06 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3176
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-28 13:36:06               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Wójta Gminy Czarnocin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011r. (23 KB)

  Załącznik do Zarządzenia WG - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. (54 KB)

  Wzór oferty na realizację zadania publicznego (107 KB)

  Wzór sprawozdania częściowego lub końcowego z wykonania zadania publicznego (86 KB)

  Wyniki konkursu (34 KB)

  Dodany 2011-02-10 14:48:37 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3904
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-08 11:24:29               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr III/13/2010 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku (64 KB)

  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku (88 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-02-24 15:35:37 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3837
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-24 15:35:37               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Nr XXXI.176.2010 w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projeków aktów prawa miejscowego (71 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-02-10 14:48:57 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3750
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-10 14:48:57               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-17
  Aneta Kulik   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-69
  Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-81
  Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Agata Wójcik   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Popek Anna   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1300816 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij